NOU BAREM PELS DANYS I PERJUDICIS CAUSATS EN ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ.

Abril 24, 2016

Aquest 1 de gener  ha entrat en vigor la reforma del sistema per la valoració de danys i perjudicis a les persones en accident de tràfic.

La finalitat d'aquest nou barem és la d'aconseguir la total indemnitat dels danys i perjudicis soferts per situar la víctima en una posició el més semblant possible a la que tindria de no haver-se produït l'accident.

Entre les novetats dàquest nou barem:

1  Nou sistema que, en general suposa un INCREMENT de les indemnitzacions.

2  S'introdueix un NOU GRUP DE PERJUDICATS  entre ells, els "allegados"

3  No es pot aplicar concurrència de culpa quan el perjudicat és MENOR DE 14 ANYS

4  DEURE DE COL.LABORACIÓ  de la víctima

5  Obligació OFERTA MOTIVADA

6  I  altres.....